Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. Jelen Felhasználási feltételek az OpenJobs Munkaközvetítő és Személyügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr, Verseny utca 32., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.drafme.hu Weboldalon (Weboldal) elérhető szolgáltatások (Szolgáltatás) regisztrált igénybevevője (állást kereső és állást hirdető munkáltató, együttesen: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. Jelen Felhasználási feltételek szabályozza továbbá a Szolgáltató és a www.draftme.hu címen található internetes álláskereső oldal Szolgáltatásait állást hirdetőmunkáltatóként vagy a munkáltató megbízottjaként/képviselőjeként igénybe vevő Felhasználók (a továbbiakban: „Hirdető”) közötti szerződésekre (Szerződés) vonatkozó általános szerződési feltételeket is. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő Szerződés nyelve magyar.

3. A Szolgáltatások nem regisztrált igénybevevőire (Látogató) a Felhasználási feltételek rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Felhasználási feltételek rendelkezést tartalmaz.

4. Amennyiben a Felhasználó vagy a Látogató bármely Szolgáltatás igénybevételét megkezdi, ezzel egyidejűleg elfogadja a Felhasználási feltételeket is. A kiskorú Felhasználók és Látogatók tevékenységéért a törvényes képviselőjük tartozik teljes felelősséggel.

5. A Szolgáltató bármikor jogosult a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A Szolgáltató a módosításokról a Weboldalon értesíti a Felhasználókat és a Látogatókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a Felhasználó és a Látogató elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását is.

6. Bármely, a www.draftme.hu Weboldaltól különböző weboldal (www.facebook.com, www.linkedin.com, www.instagram.com, stb.) www.draftme.hu oldalhoz kapcsolódó szolgáltatásaira az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. Az OpenJobs Szolgáltatásának célja, hogy segítse az álláskeresőket abban, hogy mielőbb értesüljenek a magyar álláspiac legfrissebb állásajánlatairól, illetve elérhetővé tegye Őket az állást hirdető munkaadók és azok megbízottjai (fejvadászok) számára. Enne érdekében a Szolgáltató lehetőséget kínál, hogy a Felhasználók és a Látogatók kereshessenek az álláshirdetésekből létrehozott adatbázisában a Weboldalon, és az ajánlatokra akár online, azonnal jelentkezni is tudjanak a chat ablakokon keresztül.

2. Az OpenJobs média felületet biztosít tehát a Hirdetők által megjelentetett álláshirdetésekhez, és technikai hátteret a Hirdetők és a Felhasználók kapcsolatfelvételéhez, az álláshirdetésre való jelentkezés elküldésére.

3. Az OpenJobs által nyújtott Szolgáltatás a Hirdető által megjelentetni kívánt álláshirdetések on-line publikálására vonatkozik.

4. A Szolgáltatás lényege közvetítő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban semmilyen módon nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett álláshirdetések tartalmát, így azok helytállóságáért felelősséget nem vállal, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak vagy utalhatnak.

5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások bármely tartalmi elemét bármikor egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

6. A regisztrációval vagy annak megszűnésével, illetve a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekre külön feliratkozás nem szükséges, azokról leiratkozni nem lehet.

7. A Szolgáltatásról további részletek a Weboldal láblécén keresztül elérhető Segítségnyújtás és GYIK menüpontokban találhatók.

III. Álláshirdetés közzététele, felfüggesztése, törlése

1. A www.draftme.hu Weboldalon álláshirdetés közzététele Szolgáltatatási csomag megvásárlásához és regisztrációhoz kötött. Az állást hirdető munkáltató (Hirdető) első lépésként kiválasztja a Szolgáltató által biztosított Hirdetési csomagok közül azt, amelynek keretében álláshirdetést kíván közzétenni a Weboldalon. A Hirdetési csomag kiválasztását követően a rendszer átirányítja a Hirdetőt az OTP Fizetési felületére, ahol a bankkártya adatok megadásával azonnal teljesíthető a fizetés. Sikeres fizetést követően a rendszer visszairányítja a Hirdetőt a draftme.hu Weboldalra azon belül is a Felhasználói fiók létrehozásának felületére, visszaigazolva ezzel a fizetés sikerességét. A Felhasználói fiók létrehozásához regisztráció szükséges, amelynek során szükséges a cégnév, az e-mail cím és jelszó megadása, valamint a jelen Felhasználási feltételek és az OpenJobs Kft., mit adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának elfogadása a vonatkozó jelölőnégyzetek kijelölésével. A Hirdető az oldalon történő regisztrációval a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat elfogadja és magára nézve irányadónak tekinti. Regisztrációt követően a Felhasználói fiók a „Bejelentkezés” gombra kattintva érhető el.

2. A Hirdetési csomag fizetése a SimplePay fizetési rendszeresen keresztül történik eseti hozzájárulásos ismétlődő fizetéssel. (Bővebb információ: https://simplepay.hu/kereskedoknek)

3. Bankkártyás fizetés esetén a megrendelésről és díjfizetésről azonnal elektronikus számla kerül kiállításra a számlázz.hu rendszerével, melyet e-mailben küld a Szolgáltató a Hirdető által megadott számlázási e-mail címre.

4. Az előfizetési időszak leteltét követően az ismételt fizetés elmaradása esetén a Hirdetés megjelenése automatikusan leáll, a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését felfüggeszti. Ismételt fizetés esetén a Hirdetés újból megjelenik a Weboldalon és a közösségi oldalakon.

5. A Felhasználói fiókba belépve a Hirdetőnek lehetősége van egy Hirdetés közzétételére. Az álláshirdetések a „Kész” gombra kattintással egyidejűleg – a Hirdető által meghatározott tartalommal - megjelennek a Weboldalon, továbbá a Facebook, az Instagram és a LinkedIn közösségi oldalakon a Szolgáltató által fenntartott oldalakon.

6. A Hirdetés a fenti oldalakon mindaddig megjelenik, amíg azt a Hirdető fel nem függeszti vagy nem törli, de legfeljebb addig, amíg a hirdetési csomag előfizetése tart.

7. A Hirdetés felfüggesztése vagy törlése automatikusan maga után vonja a Hirdetési csomag felfüggesztését vagy törlését. Az előfizetési idő lejártát megelőző felfüggesztés vagy törlés esetén a felfüggesztett Hirdetés aktiválásával vagy a törölt Hirdetés helyett újabb Hirdetés közzétételével a Hirdetési csomag aktiválható.

8. A Hirdetőnek bármikor lehetősége van a Felhasználói fiókján belül a Hirdetését módosítani, akár más pozícióra is, felfüggeszteni vagy törölni. A Hirdetés felfüggesztését vagy törlését követően az előfizetési idő végéig a Hirdetőnek lehetősége an újabb hirdetést közzétenni.

9. A Hirdetőnek bármikor lehetősége van a Hirdetési csomagját felfüggeszteni vagy törölni. A Hirdetési csomag felfüggesztése esetén a Hirdetési csomag előfizetés az előfizetési idő lejártáig tovább él, míg a Hirdetési csomag előfizetési idő lejártát megelőzően történő törlése esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását megszünteti, a Szolgáltató a Szolgáltatás arányos díját nem téríti vissza.

10.Az álláshirdetés nevére kattintva a draftme.hu Weboldal felületére feltöltött álláshirdetés részletes leírása jelenik meg.

11.A Hirdetők által közzétett hirdetések tartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi, az esetleges jogsértő tartalomért a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.A Hirdetők által a hirdetések során megadott adatok pontosságáért és valóságáért kizárólag a Hirdető tartozik felelősséggel.

12.Az állást hirdető Felhasználó a Szolgáltató Szolgáltatásait díjfizetés ellenében veheti igénybe, amelynek keretében az alábbi Hirdetési csomagok közül választhat:

12.1. Basic

- Basic csomag (500 elérés/hó)

- A csomag ára: draftonként havonta nettó 0- Ft,

- A csomag tartalma:

- élő kommunikáció a jelöltekkel, chat alapú jelentkezés (Azonnal elérheti a hirdetésre jelentkezőket. Gördülékeny kapcsolatteremtés és kommunikáció)

- Draftme.hu, Facebook, megjelenés (Álláshirdetése a Draftme.hu Weboldalon, továbbá a Facebook felületen is megjelenik, facebookon havonta 1x)

- Videó interjú (Interjúztassa jelöltjeit video chat-ünk segítségével.)

12.2. Normal

- Normal csomag (5000 elérés/hó)

- A csomag ára: draftonként havonta nettó 34.900,- Ft, éves fizetéssel 31.410,- Ft / hó

- A csomag tartalma:

- élő kommunikáció a jelöltekkel, chat alapú jelentkezés (Azonnal elérheti a hirdetésre jelentkezőket. Gördülékeny kapcsolatteremtés és kommunikáció)

- Fizetett Facebook, megjelenés (Álláshirdetése a Draftme.hu Weboldalon, továbbá a Facebook közösségi felületen is megjelenik.

- Fizetett social média megjelenés Facebookon (Professionálisan targetált fizetett közösségi média kiemelés.)

- Egyedi borítókép (Álláshirdetéséhez egyedi borítóképet tölthet fel.)

- Videó interjú (Interjúztassa jelöltjeit video chat-ünk segítségével.)

12.3. Pro

- Pro csomag (30 000 elérés/hó)

- A csomag ára: draftonként havonta nettó 54.900,- Ft, éves fizetéssel 46.665,- Ft / hó

- A csomag tartalma:

- bármikor módosítható akár új pozícióra is (Draftját bármikor módosíthatja akár teljesen új pozícióra is. 1 előfizetéshez 1 draft hely jár, mely bármikor módosítható.)

- élő kommunikáció a jelöltekkel, chat alapú jelentkezés (Azonnal elérheti a hirdetésre jelentkezőket. Gördülékeny kapcsolatteremtés és kommunikáció)

- Videó interjú (Interjúztassa jelöltjeit video chat-ünk segítségével.)

- Fizetett social média megjelenés Facebookon (Professionálisan targetált fizetett közösségi média kiemelés.)

- Saját karrier oldal (Komplett márkaépítő oldal, melyet a fogd és vidd eszközünkkel teljesen vállalata arculatára szabhat. Legyen kiemelkedő megjelenése a munkaerőpiacon, kutatások alapján 2x hatékonyabb toborzás márkaelemekkel.)

- Egyedi borítókép (Álláshirdetéséhez egyedi borítóképet tölthet fel.)

- Hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás (kiemelt ügyfélszolgálat)

12.4. Express

- Express csomag (30 000 elérés/7nap)

- A csomag ára: draftonként havonta nettó 99.900,- Ft, éves fizetéssel 79.920,- Ft / hó

- A csomag tartalma:

- bármikor módosítható akár új pozícióra is (Draftját bármikor módosíthatja akár teljesen új pozícióra is. 1 előfizetéshez 1 draft hely jár, mely bármikor módosítható.)

- 1 órán belül szakértőink megírják hirdetését

- élő kommunikáció a jelöltekkel, chat alapú jelentkezés (Azonnal elérheti a hirdetésre jelentkezőket. Gördülékeny kapcsolatteremtés és kommunikáció)

- Videó interjú (Interjúztassa jelöltjeit video chat-ünk segítségével.)

- Fizetett social média megjelenés Facebookon (Professionálisan targetált fizetett közösségi média kiemelés.)

- Saját karrier oldal (Komplett márkaépítő oldal, melyet a fogd és vidd eszközünkkel teljesen vállalata arculatára szabhat. Legyen kiemelkedő megjelenése a munkaerőpiacon, kutatások alapján 2x hatékonyabb toborzás márkaelemekkel.)

- Egyedi borítókép (Álláshirdetéséhez egyedi borítóképet tölthet fel.)

- Hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás (kiemelt ügyfélszolgálat)

13.A Szolgáltató lehetőséget biztosít a a Basic csomag díjmentes igénybevételére. Az ingyenes szolgáltatás az állást hirdető igénybe tudja venni. A díjmentes akció visszavonásig érvényes, melynek időpontjáról e-mailben tájékoztatjuk hirdetőinket. Az akció visszavonása után, díjmentes hirdetésre nincs lehetőség.

14.A Felhasználói fiók mindaddig megmarad, amíg azt a Felhasználó nem törli. A Felhasználónak bármikor lehetősége van a Felhasználói fiókját törölni.

15.A Felhasználó minden esetben köteles a Szolgáltatót értesíteni, amennyiben felmerül a gyanú arra vonatkozóan, hogy a fiókjához illetéktelen személy hozzáfért, illetve a fiók biztonsága egyéb okból veszélybe került. A Szolgáltató ésszerű időn belül minden tőle telhetőt megtesz a veszély elhárítására és a biztonságos fiókhasználat visszaállítása érdekében.

IV. Álláskeresők regisztrációja, álláshirdetésre jelentkezés, a regisztráció törlése

1. Az állást kereső Felhasználó a Szolgáltató Szolgáltatásait díjmentesen veheti igénybe.

2. A Weboldalon közzétett álláshirdetések között a nem regisztrált álláskereső Látogatók is böngészhetnek, az álláshirdetésekre között különböző szempontok alapján rákereshetnek, az egyes álláshirdetésekre azonban csak a regisztrált, Felhasználói fiókkal rendelkező álláskereső Felhasználók jelentkezhetnek. Kizárólag regisztrált Felhasználók menthetik el személyes nyitóoldalukon keresési szempontjaikat és a kiválasztott álláshirdetéseket.

3. A Felhasználói fiók létrehozásához regisztráció szükséges, amely az„Azonnali üzenet a hirdetőnek”gombra kattintással kezdődik. A Weboldalon kizárólag a Facebook alkalmazás segítségével van lehetőség regisztrációra. A „Folytatás mint (név)” gombra kattintás után a Facebook alkalmazás vagy automatikusan betölti a Felhasználó mentett e-mail címét és jelszavát, vagy ezen adatokat a Felhasználónak kell megadnia. A regisztrációhoz és a Felhasználói fiók létrehozásához szükséges továbbá a jelen Felhasználási feltételek és az OpenJobs Kft., mit adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának elfogadása, továbbá az adatkezeléshez történő hozzájárulás a vonatkozó jelölőnégyzetek kijelölésével.

4. A Felhasználó a Felhasználói fiókjába történő belépést követően már nem csak böngészhet az állásajánlatok között, hanem azokra akár azonnal, online jelentkezhet a chat ablakon keresztül. Felhasználó a jelentkezését közvetlenül az állást hirdető Munkáltató részére küldi meg. A jelentkezésért és az annak során megadott adatok pontosságáért és valóságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

5. A Felhasználói fiókon belül a Felhasználónak lehetősége van a neki tetsző álláshirdetéseket elmenteni és azokat később is megtekinteni mindaddig, amíg a Hirdető az álláshirdetést nem törli.

6. A Felhasználói fiókban az egyes álláshirdetésekre történő jelentkezéseket, a chat és a video chat ablakon keresztüli beszélgetéseket mind a Munkáltató, mind pedig a Felhasználó lementheti, illetve azokat bármikor törölheti. Az egyes álláshirdetésekre történő jelentkezések, a chat és a video chat ablakon keresztüli beszélgetések a felhasználói fiók törlésével automatikusan törlődnek.

7. A Felhasználói fiók mindaddig megmarad, amíg azt a Felhasználó nem törli. A Felhasználónak bármikor lehetősége van a Felhasználói fiókját törölni.

8. A Felhasználó minden esetben köteles a Szolgáltatót értesíteni, amennyiben felmerül a gyanú arra vonatkozóan, hogy a fiókjához illetéktelen személy hozzáfért, illetve a fiók biztonsága egyéb okból veszélybe került. A Szolgáltató ésszerű időn belül minden tőle telhetőt megtesz a veszély elhárítására és a biztonságos fiókhasználat visszaállítása érdekében.

V. A Szolgáltatás igénybevételéhez fűződ tiltások, a lehetséges jogsértések és azok következményei

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a draftme.hu Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: draftme.hu:www.draftme.hu, aloldal közvetlen (deep) linkje”. A link elhelyezése előtt kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a Weboldalon található elérhetőségünk valamelyikén.

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett vehető igénybe. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért.

4. A Szolgáltatás keretén belül tilos szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, kivéve, ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé.

5. A Szolgáltatás keretén belül tilos a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele.

6. A Szolgáltatás keretén belül tilos reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele.

7. A Szolgáltatás keretén belül tilos jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele.

8. A hirdetésben nem helyezhető el olyan hivatkozás (link), amely nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra irányít.

9. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Weboldalon jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés megakadályozása érdekében, ide érteve a Felhasználói tartalmak előzetes értesítés nélküli törlését is.

10.Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben abban az esetben is alkalmazhatóak, ha más néven jelentkezik be vagy más adataival visszaél.

11.A Szolgáltató minden esetben megvizsgálja azon bejelentéseket, amelyeket Felhasználóink mások jogellenes vagy szabályzatba ütköző magatartásáról jeleznek.

12.A Szolgáltató bárminemű visszaélés, jogszabály ellenes, mások jogait sértő magatartás esetén felhívja a Felhasználó figyelmét, a jogszabály vagy Felhasználási feltételek betartására, és kéri a sértő magatartás azonnali hatályú megszüntetését. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználót eltiltani a szolgáltatás további igénybevételétől és a fiókját törölni. Annak eldöntése, hogy egy Felhasználói tartalom az OpenJobs Kft. Felhasználói feltételeibe ütközik-e, a Szolgáltató menedzsmentjének a feladata, illetve felelőssége.

13.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.

VI. Felelősségről szóló rendelkezések

1. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatást a legnagyobb körültekintéssel és szakmai kompetenciák alapján állította elő és teszi elérhetővé a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban bekövetkezett hibákért, rendszer kihagyásokért, illetve egyéni igényeket nem hivatott kielégíteni. A Szolgáltató nem felel az Internetes hálózatban keletkezett meghibásodásokért és/vagy kimaradásokért, technikai leállásokért, vagy külső szereplők általi károkozásokért. (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az álláskeresés eredményességéért, de a tőle elvárható módon támogatja Felhasználót abban, hogy a képességeihez legjobban illeszkedő munkát megtalálja.

3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, az oldalán elhelyezett álláshirdetések, pozíciók, karrier oldalak valóságáért és pontosságáért, de a tőle elvárható legnagyobb figyelemmel köt szerződést az állást hirdető Felhasználókkal. A Szolgáltató a nem valós hirdetést, vagy nem korrekt pozíciót a Felhasználói bejelentés után (hello@draftme.hu) 2 munkanapon belül kivizsgálja és a szankciókat a menedzsment döntés alapján meghozza.

4. A Felhasználó általi hibás adatközlésből fakadó károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5. A Felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók birtokában vannak, annak illetéktelen felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy jelszavát vagy fiókját illetéktelen személy ne használhassa, ezért az ebből eredő harmadik félnek okozott károkért is felelősséggel tartozik.

6. A draftme.hu Weboldal számos formában csatlakozik a világhálón elérhető különböző weboldalakhoz. A Szolgáltató figyelemmel kíséri, hogy csakis olyan oldalakkal alakítson ki kapcsolatot, amelyek nem jogszabályba ütköző tevékenységet végeznek, az üzletmenetük transzparens és átlátható.

7. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt az OpenJobs Kft. menedzsment, bármely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Felhasználói tartalmat törölt.

8. A Felhasználó kötelességet vállal arra, hogy a Szolgáltatónak, vagy harmadik félnek a Szolgáltatás jogellenes használatával okozott kárát megtéríti. A Felhasználó a kár enyhítése érdekében minden tőle telhetőt megtesz és követi a Szolgáltató iránymutatásait.

9. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás igénybevételének Felhasználó vagy Szolgáltató általi megszüntetése után is fenn áll mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartozik.

VII. Szellemi tulajdon

1. A draftme.hu Szolgáltatás, üzleti filozófia, a draftme.huWeboldal, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése, stb.), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató Weboldalán elhelyezett álláshirdetések összessége mint adatbázis) a Szolgáltató Weboldalán elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató kizárólagos tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

2. A szerzői jogok az OpenJobsKft.-t illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3. A Szolgáltató Weboldala teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, nyilvánosságra hozni tilos.

4. Tilos a Szolgáltató Weboldalának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

5. A draftme.hu domain név, valamint a Szolgáltató neve szerzői jogi védelemben, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

VIII. A Szerződés megszűnése

1. A Szerződés megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével, amely esetben a Felhasználói fiókban mentett információk is automatikusan törlésre kerülnek. A Felhasználónak bármikor lehetősége van a Felhasználói fiókját törölni.

2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

IX. Jogviták rendezése

1. Felek a Szerződésből eredő esetleges jogvitákat megpróbálják – mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével - békés úton elrendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

2. Természetes személy Hirdető jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás székhelye alapítja meg (Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, bekeltetotestulet@gymskik.hu)

X. Egyéb rendelkezések

1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltató Adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely elérhető a Weboldalon.

XI. A Felhasználási feltételek módosítása

1. A Felhasználási feltételek rendszeres felülvizsgálatáról és aktualizálásáról az OpenJobs Kft. gondoskodik a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az OpenJobs Kft. a módosított Felhasználási feltételeket a Weboldalán közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

XII. Hatályba léptető rendelkezések

1. Jelen Felhasználási feltételeket az OpenJobs Kft. taggyűlése 2019. január 15. napján fogadta el és hagyta jóvá.

2. Jelen tájékoztató Felhasználási feltételek napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.